Inschrijven

Op zondag 07 mei om 10.00 uur start de inschrijvingsperiode voor de trekkertrekwedstrijd op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2023. Je kunt je inschrijven voor de klasses: 2,6, 3,8, 4,5, 5,5, 7 en 10 ton. Maximaal 80 deelnemers kunnen zich aanmelden. Inschrijven kost € 30,-.

Hoe moet jij je aanmelden?
Vanaf zondag 07 mei om 10.00 uur kun jij je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze is pas vanaf 10.00 uur bereikbaar via de homepagina). Let op, aanmelden kan alleen online. Bij de inschrijvingsprocedure geldt de regel: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er kan maar één deelnemer tegelijkertijd worden ingeschreven. Wees er dus snel bij. De inschrijvingsperiode sluit zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt. Nadat jij je hebt ingeschreven krijg je het startnummer, reglement en startformulier per post toegestuurd. Het reglement is ook online te bekijken. Het startformulier moet ondertekend meegenomen worden naar de wedstrijd. Zonder ondertekend startformulier kun je helaas niet deelnemen.

Reglement
Deelnemers dienen zich aan het reglement van Trekkertrek Nieuw Wehl te houden dat hier te downloaden is.

Enkele belangrijke zaken hieruit zijn:
1. Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. Stichting Trekkertrek Nieuw Wehl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deelnemers, tractoren of derden. Dit geldt zowel voor, tijdens als na afloop van de wedstrijd;
2. De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn of minimaal 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs.
3. Deelname aan de wedstrijd dient meeverzekerd te zijn.
4. Een trekker maar in één standaardklasse meedoen.

Let op: De eerste runs van enkele klassen worden op zaterdag verreden. Welke klassen dit zijn wordt bekend gemaakt n.a.v. de aanmeldingen. De 2de runs in deze klassen en de overige klassen worden gewoon op zondag verreden.

Belangrijk 
Elke deelnemer moet een geldig trekkercertificaat of autorijbewijs bezitten en zijn trekker juist verzekeren. Aanmeldingen dienen onder eigen naam te worden verstuurd. Voor degene die zich te laat hebben aangemeld stellen wij een schaduwlijst op. Als deelnemers zich afmelden kun je daardoor alsnog worden benaderd voor deelname. Verder dienen alle deelnemers verplicht hun eigen plastic zeil mee te nemen om onder hun trekker te leggen.

Hoe dien je te betalen?
Deelnemers die bij de eerste 80 aanmeldingen zitten krijgen de startformulieren toegezonden. Hierin vindt je het rekeningnummer en een toegewezen startnummer. Je dient binnen 14 dagen het inschrijvingsbedrag van € 30,- te betalen op het gegeven rekeningnummer. Vermeldt in de omschrijving je startnummer! Je aanmelding vervalt indien je niet binnen 14 dagen betaald. Als je naam bij de deelnemerslijst op deze site komt te staan is je aanmelding definitief. Betalen kan dus alleen per rekening en niet contant!

Uitslagen
Na de wedstrijd worden op deze pagina ook de uitslagen geplaatst.KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!