Over de Sport

Kort samengevat
Er wordt op een stuk grond (de graslaag wordt er wel eerst af gehaald) een baan uitgezet van 10 meter breed en 100 meter lang. Vervolgens gaan de tractoren, om beurten, proberen om zo ver als mogelijk te komen op deze baan. Om het moeilijk te maken wordt er een “kar” aan de tractorgekoppeld. Dat noemen we de sleepwagen. Deze sleepwagen wordt zo ingesteld, dat deze naarmateje een grotere afstand aflegt steeds meer weerstand biedt. Indien de sleepwagen zo staat afgesteld dat er geen enkele tractor 100 meter haalt, dan is de grootste afstand ook de winnende afstand. Zodra er meerdere tractoren de volledige baanlengte van 100 meter afleggen, wordt er een finale gereden met deze tractoren, waarbij de sleepwagen zwaarder wordt afgesteld.

Gewichtsklassen
Des te groter/zwaarder de tractoren zijn, des te sterker zijn ze ook vaak. Om nu een eerlijke strijd te krijgen worden de tractoren ingedeeld in gewichtsklassen. In bijvoorbeeld een gewichtsklasse tot 3500 kg mogen dan ook alleen maar tractoren meedoen die onder de 3500 kg blijven. Op iedere wedstrijd worden de tractoren (opnieuw) gewogen. Om alle tractoren in die gewichtsklasse gelijke kansen te geven, mogen de tractoren die bijvoorbeeld 3100 kg wegen de tractor voorzien van ballastgewichten totdat het gewenste gewicht bereikt wordt. Het is niet verplicht om de tractor dan te verzwaren tot 3500 kg; de tractor mag desgewenst ook met een gewicht van 3100 kg meedoen aan de wedstrijd. Per regio verschillen de gewichtsklassen nogal eens. De meest gehanteerde gewichtsklassen zijn: 2500 kg, 3500 kg, 4500 kg, 5500 kg en 7500 kg

Historie
Tractor Pulling is in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstaan in Noord-Amerika. Agrariërs wilden wel eens weten wie nu eigenlijk de sterkste tractor had. Door middel van het verslepen van keien werd destijds bepaald wie de sterkste tractor had. In de loop van de tijd hebben de keien plaatsgemaakt voor een aanhanger die versleept moest worden. Van die aanhanger, de zogenaamde sleepwagen, zijn indertijd weer diverse varianten gemaakt. In de loop van de jaren ’70 is Tractor Pulling uitgegroeid tot een sport in Amerika. In 1977 werd de sport voor het eerst geïntroduceerd in Europa. Dat gebeurde tijdens een ploegfestijn in Flevoland waar een demo werd gegeven door enkele Amerikanen. Tractor Pulling werd zeer enthousiast ontvangen door het aanwezige publiek. Binnen korte tijd werden in Nederland ook sleepwagens gemaakt en werden er wedstrijden georganiseerd. Naast de gewone landbouwtractoren, werden al direct tractoren voor de vrije klasse gebouwd. In de loop van de jaren werd de sport steeds populairder; tegenwoordig zijn er meer dan 100 Tractor Pulling evenementen in een jaar.

Deze informatie komt van www.tractorpulling.nl

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!